JEDNOSTAVNI ZAKONI UNIVERZUMA

Ono što zračite to i primate, Univerzum je poput ogledala. Sve što emitujemo prema svetu, reflektuje se na nas. Moramo da shvatimo da smo energetska bića koja zrače određenim vibracijama. Ako zračimo strahom, privlačimo situacije koje nas plaše. Ako lažemo, bivamo obmanuti. Ono što emitujemo, to i privlačimo. Ako želimo da nas poštuju, trebamo poštovati druge. Ako želimo biti voljeni, trebamo voleti druge. 

Naše misli i naša vibracija oblikuju našu stvarnost. Dakle, naša unutarnja realnost se manifestuje u spoljnom svetu. Kada shvatimo ovu moć, postajemo svesni važnosti našeg razmišljanja i ponašanja prema drugima i svetu oko nas. Ako želimo da se prema nama ponašaju na određen način, moramo prvo sami biti takvi prema drugima. 

Energija nikada ne nestaje. Na primer, ako se često žalimo na život i fokusiramo se na negativne misli, privlačimo situacije koje potvrđuju naše uverenje da je sve loše. Međutim, ako izražavamo zahvalnost Univerzumu čak i za ono što trenutno imamo, otvaramo vrata za primanje još većeg obilja.

Praksa zahvalnosti je poznata i korisna. Možete pokušati svakog jutra ili večeri zapisati u svesku na čemu ste zahvalni tokom 21 dana. Čak i male stvari mogu biti predmet zahvalnosti. Primetićete kako se promene dešavaju u vašem životu i kako osećate veći energetski naboj. Vremenom ćete primetiti da se i prostor oko vas menja. 

Što više dajemo, to više primamo

Međutim, važno je pronaći ravnotežu. Dajte više samo ako ne idete na gubitak. Nemojte sebično donirati ili pozajmljivati novac koji vam je potreban za vaše osnovne potrebe. Ali, kada imate resurse, divno je učiniti nešto više od očekivanog. Jednako važan je princip ravnoteže u davanju i primanju. Nekima je teško prihvatiti pomoć, dok drugi imaju poteškoća u deljenju. 

Neravnoteža se javlja kada ovi principi nisu u skladu. Važno je naučiti kako primati i biti otvoren za podršku drugih, kao i naučiti kako podijeliti i biti velikodušan prema drugima. Takođe je važno ne samo uzimati i ne samo davati. Umesto da samo uzimate besplatno ili bez zahvalnosti, pokušajte uvek davati novac ili iskazivati iskrenu zahvalnost. Na taj način šaljete poruku Univerzumu da cenite svoj rad i vreme. Ako ne cenite svoj rad, očekujete od drugih da ga ne cene, što dovodi do neravnoteže.

Praksa “pomozi bez pitanja” takođe može dovesti do neravnoteže. Iako se može činiti da činite dobro delo, vaša potrošena energija može se vratiti u obliku razočaranja kada osoba kojoj pomažete nije zahvalna ili nije spremna da prihvati pomoć. Važno je biti svestan granica i pružati podršku samo onda kada je dobro za obe strane. Treba imati na umu da je Univerzum obiljem opskrbljen za sve nas. 

Mnogi ljudi žive u stanju stalnog nedostatka novca jer se fokusiraju na ono što nemaju umesto na ono što žele. Kao što znamo iz drevnih učenja, tamo gde je usmerenost, tu je i energija. Stoga, tokom cele nedeljee, svesno usmerite svoju pažnju na obilje u svemu oko vas. Posmatrajte svet s željom da pronađete manifestacije obilja. 

Pogledajte put i primetite obilje automobila, pogledajte šumu i vidite obilje drveća. Namerno fokusirajte svoju pažnju na obilje, i primijetit ćete čudesne promene koje će se dogoditi. Kada razumete ove osnove i primenite ih na pravi način, možete doseći novi nivo života i prestati se boriti.

 

Glavni zadatak Univerzuma je da nam pomogne u našem razvoju, stoga nas vodi kroz okolnu stvarnost kako ne bismo zalutali. Što bolje upoznajemo zakone univerzuma, to je lakše poštovati ih i iskoristiti u našu korist.

Tekst: Fokus vesti 

Foto: Privatna arhiva