Kompjuter

Sinko, je li ti to digitron?

– Nije, baba. To je iPad.

– Molim?

– Tablet bako, nešto kao računalo, praktična stvar.

– Kako?

– Kompjuter, baba! To su smislili Steve Job…

– Ma nema veze, samo sam ti htjela reći da s tim izgledaš ko neki peder