KULTUROM NA KORONU, SVIM RASPOLOŽIVIM RESURSIMA!

Intervju sa direktorkom Narodne biblioteke Zvornik, Negom Stjepanović o podvigu kojim je ova uticajna kuća kulture u Republici Srpskoj, BiH, ali i regionu, boreći se protiv Covid 19, zaslužila pažnju javnosti.

Fokus Vesti: Prvi ste se, u Republici Srpskoj, uključili u borbu protiv virusa korona. O čemu je reč? Kako ste došli na ideju, i koliki izazov je predstavljala realizacija te zamisli?

Nega Stjepanović: Mi smo prva biblioteka, ne samo u Republici Srpskoj već i u BiH, a mislim i regionu, koja je počela sa izradom zaštitnih vizira za ljekare i medicinsko osoblje. U tu svrhu smo upotrijebili opremu iz prethodno realizovanog projekta „Digitalni građanin i razvoj digitalne pismenosti“. To je projekat „Instituta za razvoj i inovativnost mladih“, (IRIM-a), koji je finansijski podržao Google. Apliciranjem na ovaj projekat, biblioteka je željela učiniti dostupnim modernu edukacijsku tehnologiju odraslima, i djeci u našoj lokalnoj zajednici, a biblioteku učiniti inovacijskim i obrazovnim centrom. Kroz taj projekat, dobili smo vrijednu opremu u vidu micro:bit i boson setova. Za bibliotečke radnike je organizovano više radionica, kroz koje su se obučili kako da koriste dobijenu opremu, i stečena znanja prenesu zainteresovanim sugrađanima. Kako je Narodna biblioteka Zvornik (NBZ) pokazala veliki profesionalizam u realizaciji projektnih aktivnosti, sredinom 2019. godine smo dobili 3D štampač. IRIM je organizovao i radionicu kako bi se bibliotečki radnici obučili za rad na njemu. Tada smo krenuli sa novim radionicama za koje su naši sugrađani, prije svega mladi, pokazali veliko interesovanje. A onda, sredinom marta ove godine, suočavamo se sa covid-19 pandemijom zbog čega Gradski štab za vanredne situacije grada Zvornik, preporučuje da biblioteka obustavi rad sa korisnicima što smo i učinili, a rad organizovali u skladu sa zadatim oklnostima uz maksimalne mjere opreza. Međutim, kada smo vidjeli kako se izrađuju viziri na 3D štampaču, nismo imali dilemu; odmah smo i mi krenuli da ih pravimo. Radionice za djecu i mlade smo zamijenili izradom zaštitnih vizira za ljekare i medicinsko osoblje. Do sada smo više od 150 vizira dostavili zvorničkoj i bolnici u Milićima, domovima zdravlja u Zvorniku i Milićima, laboratirijama i svim zravstvenim radnicima koji su iskalazi potrebu za vizirima.

 

Fokus Vesti: Kao direktorka jedne od najuticanijih kulturnih ustanova „s one strane Drine“ da li ste se do sada već suočili sa nekim izazovom koji je sličan ovoj vanrednoj situaciji zbog „korone“?

Nega Stjepanović: Republika Srpska se, kao i cijeli region, 2014. godine suočila sa poplavama koje su iza sebe ostavile ogromne ekonomske gubitke. Te, 2014. godine, veliki broj biblioteka je ostao bez kompletne bibliotečke građe a objekti biblioteka su pretpjeli ogromna oštećenja. Na području grada Zvornika, određen broj naselja tada je poplavljen, ljudi su ostajali bez domova i kompletne imovine, no, centar grada, gdje se i nalazi objekat NBZ, nije bio zahvaćen vodenom stihijom. Dakle, poplave nisu nanijele štetu ni NBZ, ni bliotekama u našem matičnom području. Međutim, bilo je jako teško gledati skoro u cijelosti uništene biblioteke i kolege koje su, nakon što se voda povukla radili na obnavljanju svojih ustanova. Solidarnost je je kod bibliotekara jako izražena, tako da smo mi, u skladu sa mogućnostima, pomagali svim bibliotekama u Republici Srpskoj, BiH i Srbiji. Samostalno, ili u saradnji sa Društvom bibliotekara Republike Srpske, prikupili smo veliki broj knjiga koje smo poklanjali bibliotekama koje su u poplavama ostale bez kompletnog knjižnog fonda. Iako su posljedice poplava bile ogromne, tu situaciju je teško porediti sa pandemijom virusa korona. Sučeni smo sa vrlo podmuklim, nevidljivim neprijateljem koji ugrožava živote ljudi, Najveća frustracija je činjenica da malo toga zavisi od vas.

 

 

Fokus Vesti: Kako sada radi kuća kulture Zvornika i Republike Srpske u vreme pandemije?

Nega Sjepanović: Kao većina preduzeća i ustanova radimo jednokratno. Određen broj zaposlenih radi od kuće, a dio zaposlenih dolazi na posao. Ono što je najbitnije, jeste činjenica da se process rada odvija. Pritom se strogo pridžavamo preporuka Gradskog štaba za varedne situacije u odnosu na zaštitu zdravlja zaposlenih. Obezbjedili smo zaštitnu opremu za zaposlene a dezinfekciju svih radnih površina i prostorija u NBZ radimo svakodnevno.

Fokus Vesti: Šta radite u vreme kada nema pozajmljivanja knjiga i kulturnih događaja različitog spektra? Šta sada konkretno radite, kada odete na posao? Šta Vam je najveća briga?

Nega Sjepanović: Mi smo biblioteka koja ima i muzejsku/zavičajnu zbirku. Takođe smo i matična biblioteka sa malim brojem zaposlenih, tako da radimo poslove za koje imamo manje vremena kada se radi sa korisnicima. Obrada bibliotečke građe, sređivanje fonda zavičajne zbirke, izlučivanje fondova, otpis dotrajale bibliotečke građe u skladu sa odlukama Upravnog odbora biblioteke, samo su dio poslova koje bibliotečki radnici obavljaju dok biblioteka nije otvorena za rad sa korisnicima. Naravno, rade se i redovni, administrativni poslovi. Uprkos tome što sa nestrpljenjem očekujemo da vrata NBZ otvorimo za svoje korisnike, svjesni smo da je neophodno da preduzmemo sve potrebne mjere da zaštitimo i zaposlene i korisnike bibliotečkih usluga. S tim u vezi, Društvo bibliotekara Republike Srpske je dobilo preporuke JZU „Instituta za javno zdravlje Republike Srpske“ koje se odnose na način obavljanja djelatnosti odnosno zaštitu zaposlenih kao i dezinfekciju fonda koji se bude vraćao u biblioteku.

Fokus Vesti: Koliko se, i šta najviše čita u „vreme korone“ u Zvorniku, ali i u bibliotekama širom Republike Srpske? Znamo da se knjige sada nabavljaju uglavnom preko interneta, ali ima li nekih akcija nalik onima u Srbiji da se knjige nose na kućne adrese redovnih čitalaca koji su izolaciji.

Nega Stjepanović: Korisnike svih starosnih kategorija smo upućivali na internet portale i sajtove koji nude veliki izbor dobrih knjiga, upućivali ih na aplikacije koje su nudile online posjete najpoznatijim i najznačajnijim ustanovama kulture širom svijeta, (muzejima, bibliotekama) kao i na praćenje online kulturnih sadržaja. Korisnicima koji su radili naučne i stručne radove pronalazili literaturu koju smo im dostavljali na mail. Dakle, bili smo maksimalno prisutni i kroz bibliotečki i humanitarni rad koji smo počeli samoinicijativno.

Fokus Vesti: Šta ćete kada prođe pandemija? Kako ćete se uhvatiti u koštac sa praznim kasama kulture koje neće imati ko da puni jer ekonomija ne poznaje važnost duhovnog u odnosu na materijalno.

Nega Sjepanović: U znak podršeke našoj inicijativi da pomognemo zdravstvenim ustanovama, sugrađanin Mile Jokić nam je donirao kompjuter u vrijednosti oko 1.000 maraka. Od „Međunarodne organizacije za migracije BiH“, (IOM) smo dobili sedam kilograma filamenata, odnosno materijala za izradu vizira. Od IOM-a BiH u narednih deset dana očekujemo i Ultimaker 3D štampač čija je vrijednost oko 2.500 do 3.000 KM. U vrijeme pandemije, pored bibliotečkih poslova, dok je većina drugih kulturnih ustanova u Republici Srpskoj i BiH bila zatvorena, mi smo se aktivirali kroz humanitarni rad. Rezultat tog rada je oprema u vrijednosti od 4.000 KM koja ostaje Biblioteci. Vjerujem da će budzet grada i Republike Srpske, s obzirom na zadatu situaciju, morati da pretrpi određene izmene s obzirom na okolnosti. I mi ćemo morati svoje poslovanje prilagoditi, prije svega, okolnostima koje se odnose na zdravlje ljudi. Gradska uprava grada Zvornik i gradonačelnik Zoran Stevanović, su uvijek imali razumijevanje za rad biblioteke kao temeljne odrednice svake nacionalne kulture. Zbog toga vjerujem da, budzetom za 2020, godinu predviđena sredstva za rad NBZ, neće pretrpjeti značajne izmjene. Kao i svih prethodnih godina u budzetu smo planirli organizovanje kulturnih događaja kao i nabavku bibliotečke građe. Kako i u kom obimu ćemo planirane aktivnosti realizovati zavisi, prije svega, da li će to biti bezbjedno za zdravlje naših sugrađana i posjetilaca.

 

Fokus Vesti: Hajde da, pri kraju ovog intervjua, ohrabrimo malo pisce. Hoćete li i posle krize najboljima od njih pomagati da objave svoja književna dela?

Nega Sjepanović: „NBZ izdavaštvo“ je djelatnost koju ne želimo zanemariti. Naprotiv, uradićemo sve da je još više unaprijedimo jer smatramo da je izdavaštvo veoma bitan segment našeg rada. Dakle, ukoliko se pojave dobri piscima, koji nam ponude kvalitetna književna djela, daćemo sve od sebe da ta djela Narodna biblioteka Zvornik objavi. Objaviti kvalitetno književno djelo doprinosi boljem pozicioniranju NBZ na kulturnoj mapi Republike Srpske i regiona a grad Zvornik postaje sve prepoznatljiviji i kroz ulaganje u kulturu.

Fokus Vesti: Postoji li na samom kraju ovog intervjua nešto što želite da nam kažete jer Vas do sada to niko nije pitao?

Nega Stjepanović: Da! NBZ je ustanova kulture koja stalno pravi iskorak u svom radu. Vjerujem da će i naše naredne aktivnosti zavrijediti Vašu pažnju te predlažem da neka pitanja ostavimo za naredni razgovor.

 

U Narodnoj biblioteci oni imaju oko 3.000 stalnih članova, ili porodica, jer je čitaocima omogućemo da na jednu člansku karticu, knjige podižu svi članovi tog domaćinstva. Biblioteka raspolaže sa oko 100.000 naslova. Književni fond se uvećava iz dana u dan, čak i uvreme vanrednog stanja. Fokus Vesti svesrdno pružaju medijsku podršku svim aktivnostima Narodne biblioteke Zvornik, jer predstavlja i promoviše društveno – odgovorno ponašanje institucija.

 

Intervju: Dejan Grujić

Foto: Privatna Arhiva