NEPOZNATA ISTORIJA: HILANDAR I GROF DRAKULA

 

Od očiju javnosti sakriven je tajni spisak iz Hilandara koji otkriva nepoznate detalje šta je Grof Vlad Cepeš poznatiji kao Grof Drakula učinio za Srbe

 

Bivša sultanija Mara Branković pomogla je Hilandaru tako što je ubedila vojvodu Vlada Cepeša, zvanog Drakula da preuzme ktitorstvo nad manastirom.

 

Grof Drakula možda nije bio toliko strašan koliko su ljudi mislili. O tome svedoči i spisak darodavaca manastira Hilandar na Svetoj Gori, među kojima je i Drakula!

On je jedno vreme imao ktitorstvo nad manastirom i obezbedio je značajne povlastice za Hilandar.

 

Uloga pokrovitelja i ktitora manastira je bila velika, posebno u vreme turske vladavine. U ime svoje porodice, bivša sultanija Mara Branković pomogla je Hilandaru tako što je ubedila vojvodu Vlada Cepeša, zvanog Drakula (1456-1462; 1476) da preuzme ktitorstvo nad manastirom.

 

Pokroviteljstvo vlaških vojvoda uspelo je da obezbedi značajne povlastice za Hilandar. Tako je, na izričitu molbu vlaškog vojvode Basaraba III mlađeg Cepeluša (1474-1481), turski sultan Bajazit (1481-1512) oslobodio plaćanja harača šest najvećih hilandarskih metoha.

 

Mara Branković nije imala veliki uticaj na svog muža, sultana Murata II, ali jeste na njegovog sina Mehmeda II Osvajača, koji je nju smatrao drugom majkom.

 

Po dolasku na presto, otpustio ju je iz harema, vratio joj miraz i dao neke teritorije na upravu. Nastanila se na Halkidiu, blizu Svete Gore, bavila se diplomatijom u srpsku koristi i veliki deo imanja razdelila svojim kmetovima. Po njoj, čitava jedna oblast blizu Soluna naziva se Kalamarija (Dobra Marija).

Tekst: Fokus Vesti

Foto: Manastir Hilandar