ZLATNA GROZNICA NA JUGU SRBIJE

Kompanija sa sedištem u Kanadi “Medgold risorses” saopštila je da je pronašla preliminarne rezerve od gotovo sedam miliona tona rude (više od 19,3 tona zlata) procenjene na više od milijardu dolara, u južnoj Srbiji na granici sa Severnom Makedonijom i Bugarskom.

 

Kompanija je saopštila da je pokrenula Preliminarnu ekonomsku procenu za zlato i srebro u okviru takozvanog projekta “Tlamino”.

 

Cilj ove studije je da postavi okvire za održivu ekonomiju projekta.

 

Kompanije sa sedištem u Britaniji “Adison majning servises” i “Bara konsalting” postavljene su za vođe PEA i metalurških istraživanja, “Rič partners limited”, takođe iz Velike Britanije, angažovana je da pruža smernice u oblastima specifikacije koncentrata i marketinških termina, dok će metalurške testove izvoditi kanadska “ALS Metalurgija”.

 

Projekat “Tlamino” sastoji se od dve dozvole za istraživanje – Donje Tlamino i Surlica-Dukat, a svaka obuhvata oko 100 kvadratnih kilometara.

 

Donje Tlamino je naselje u Srbiji u opštini Bosilegrad u Pčinjskom okrugu. Prema popisu iz 2011. imalo je 162 stanovnika.

 

Surlica je naselje u opštini Trgovište. Prema popisu iz 2011. bilo je 43 stanovnika.

 

Medgold trenutno ima pet istražnih prava u blizini Opštine Bosilegrad na jugu Srbije koja ukupno pokrivaju približno 470 kvadratnih kilometara. Dva istražna prava se nalaze u sklopu projekta Tlamino koji se istražuju zajedno sa strateškim partnerom Fortuna Silver Mines dok ostale tri čine projekat LJubata.

 

Tlamino projekat se sastoji od istražnih prava Donje Tlamino i Surlica Dukat i obuhvata oblast od 192 kvadratna kilometra. Na Donjem Tlaminu se nalaze lokacije Barje i Liska, kao i deo lokacije Karamanica, dok se pod istražnim pravom Surlica Dukat nalazi lokalitet Karamanica.

 

Celina koju čine 5 susednih istražnih prava nalazi se u okviru Srpsko-makedonske mase (SMM), pojasa stena kontinentalnog porekla koji se kroz Srbiju, preko Severne Makedonije i Bugarske pruža i u Grčku.

 

On je u Srbiji paralelan sa Karpato – Balkanidima, koji obuhvataju i Timočki magmatski kompleks (TMC) u kome se nalaze brojna porfirska i epitermalna ležišta bakra i zlata. Pet istražnih područja predstavljaju jedinstvenu celinu i nalaze se uz granicu sa Severnom Makedonijom i Bugarskom, oko 40 km jugoistočno od Vranja.

 

Izgrađena su od paleozojskih metamorfisanih sedimenata, uključujući kalkšiste i mermere, u koje se utisnula serija oligo-miocenskih porfiritskih felzičnih dajkova, pri čemu je sve mestimično pokriveno mladim aluvijalnim sedimentima.

 

Kontaktne zone između dajkova i okolnih stena predstavljaju najčešću lokaciju mnogih poznatih pojava obojenih i plemenitih metala u okviru istražnih prostora.

Izvor: RTV Vranje